Настройване на Mozilla Thunderbird


 1. Стартирайте Mozilla Thunderbird;
 2. При появата на помощник (setup wizard) натиснете бутона “Cancel”;
 3. От менюто изберете Tools -> Account settings;
 4. Натиснете бутона “Add Account”, който се намира в долния ляв ъгъл на прозореца;
 5. Изберете “Email account” и натиснете бутона “Next”;
 6. В полето “Your Name” въведете вашето име, в полето “Email address” въведете вашият адрес на е-поща и натиснете бутона “Next”;
 7. Изберете IMAP, в полето "Incoming server" въведете вашият съръвър за получаване на е-поща, в полето “Outgoing server” въведете вашият сървър за изпращане на е-поща, натиснете бутона “Next”;
 8. В полето “Incoming User Name” въведете ващият адрес на е-поща, в полето “Outgoing User name” въведете вашият адрес на е-поща, натиснете бутона “Next”;
 9. В полето “Account name” въведете вашият адрес на е-поща, натиснете бутона “Next”;
 10. Натиснете бутона “Finish”;
 11. В прозореца “Account Settings”, изберете “Server settings” (намира се под вашият e-mail адрес);
 12. В списъка с опции “Use secure connection” изберете “SSL”, натиснете бутона “OK”;
 13. В прозореца “Account Settings”, изберете “Outgoing Server (SMTP)” (намира се под вашият e-mail адрес);
 14. Името на сървъра в полето “Server Name” трябва да бъде името на вашият сървър за изпращане на е-поща, опцията “Use name and password” трябва да бъде избрана и полето “User Name” трябва да съдържа вашият адрес на е-поща, изберете “TLS”, натиснете бутона “OK”;
 15. Натиснете бутона “ОК”;
 16. Изберете “Inbox” от списъка с папки;
 17. Напишете вашата парола и ако искате изберете “Use Password Manager to remember my password” за да не се налага да въвеждате парола при всяка проверка за е-поща;
Вашата Mozilla Thunderbird е конфигурирана за работа с електронна поща.

Абониране за общи папки
 1. В колоната с папки изберете вашият адрес на е-поща;
 2. От панела в дясната половина изберете “Manage folder subscriptions”;
 3. Изберете папките за които искате да се абонирате, натиснете бутона “ОК”;