Настройване на Outlook Express


 1. Стартирайте Outlook Express;
 2. При появата на помощник (setup wizard) натиснете бутона “Cancel”;
 3. От менюто изберете Tools -> Accounts;
 4. Изберете страницата “Mail”;
 5. Натиснете бутона “Add” и изберете “Mail”;
 6. В полето “Display name” въведете вашето име, натиснете бутона “Next”;
 7. В полето “E-mail address” въведете вашият адрес на е-поща, натиснете бутона “Next”;
 8. В полето “My incoming mail server is a” изберете “IMAP”, в полето “Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server” въведете вашият сървър за получаване на е-поща, в полето “Outgoing mail (SMTP) server” въведете вашият сървър за изпращане на е-поща, натиснете бутона “Next”;
 9. В полето “Account name” въведете вашият адрес на е-поща, в полето “Password” въведете вашата парола, натиснете бутона “Next”;
 10. Натиснете бутона “Finish”;
 11. Изберете вашият сървър за изпращане на е-поща и натиснете десния бутон на мишката, от менюто изберете “Properties”;
 12. Изберете страницата “Servers”, под “Outgoing mail server" изберете "My
 13. server requires authentication";
 14. В страницата “Advanced”, изберете “This server requires a secure connection (SSL)” за SMTP и IMAP сървърите, натиснете бутона “Apply”;
 15. В страницата “IMAP” стойността на полето “Sent Items path” трябва да е “Sent”, натиснете бутона “Apply”, натиснете бутона “OK”;
 16. Натиснете бутона “Close”;
Вашият Outlook Express е конфигуруран за работа с електронна поща.

Абониране за общи папки
 1. Натиснете бутона “IMAP Folders”;
 2. Изберете папка “Shared Folders”, натиснете бутона “Show”;
 3. Изберете папка за която искате да се абонирате, натиснете бутона “Show”;
 4. Натиснете бутона “OK”.