Настройване на програми за електронна поща


Съществуват множество настолни програми за електронна поща – Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird и т.н. Ние ви препоръчваме да използвате Mozilla Thunderbird. В случай че не разполагате с тази програма, можете да я свалите от http://www.mozilla.org Програмата е безплатна, изключително сигурна и надеждна.